Nieuws van de werkgroep verkeer Klijndijk

20-04-2021

Wegbermen en erfaansluitingen (en komgrens).


Bermschade langs de Melkweg.
De Grontmij bij het vorig GVVP en nu de Werkgroep Verkeer en omwonenden
constateerden forse bermschade langs de wegranden. Bermschade die wordt veroorzaakt
door zwaar doorgaand vrachtverkeer en zwaar landbouwverkeer.
De Werkgroep had gevraagd de bermschade langs de Melkweg bij de herinrichting Melkweg
meteen duurzaam te verhelpen en om voor de toekomst definitief schade te voorkomen. Dit
ten behoeve van de verkeersveiligheid, het beperken van de overlast voor de omwonenden
en om de aanblik van de woonomgeving te optimaliseren.
De gemeente is van mening dat er geen schade aan de bermen is langs de bermen dat
veroorzaakt is door doorgaand rijverkeer en zij daarom geen herstelmaatregelen hoeft te
nemen.
Plaatselijk wordt bij uitritten de berm voorzien van grasbetontegels.
Slecht zicht vanuit uitritten, wegaansluiting en de daarbij komende onveiligheid.
Om het slechte zicht bij erfaansluitingen en wegaansluitingen op de Melkweg te
verminderen worden er enkele bomen gekapt. Dit wordt meegenomen in het bestek.
Kapotte erfaansluitingen aanwonenden.
Met de aanwonenden Melkweg wordt door de aannemer overleg gevoerd over de
uitvoering herstel en nieuwe erfaansluiting.
Afremming snelheid bij komgrens.
De Werkgroep verkeer is voorstander van effectieve verkeersremmende maatregelen en
handhaving.
De Gemeente heeft besloten geen aanvullende maatregelen bij de komgrens te nemen.