Dorpskrant Plaotselijk Nijs

Het Plaotselijk Nijs is de naam van onze dorpskrant in Klijndijk. Het krantje komt 10 keer per jaar bij de bewoners van het gehele dorp gratis in de bus. Ook wordt aan de oudere dorpsgenoten, die verhuisd zijn naar het Woonwijkcentrum De Paasbergen te Odoorn een krantje gegeven. Het krantje heeft zijn diensten al bewezen gezien de oprichtingsdatum 10 januari 1969. Dit gebeurde op een vergadering van de ijsvereniging. Het krantje is altijd door vrijwilligers gemaakt en heeft altijd dezelfde standpunten vanaf de oprichting nageleefd. Inmiddels is in 2018 het 50 jarig jubileum gevierd met een speciale uitgave en een gezellige middag in Oes Hokkie. (Voor een terugblik  hierop zie de speciale jubileum uitgave)

 

Previous
Next