Nieuws van werkgroep verkeer Klijndijk

25-01-2021

Werkgroep adviseert inhaalverbod ivm gevaarlijke onoverzichtelijke en daardoor extra gevaarlijke weg aansluitingen,

De werkgroep verkeer DK kreeg bericht  dat tijdens de herinrichting van de Melkweg tevens de belijning Melkweg buiten de bebouwde kom en de Hondsrugweg richting Valthe  zou worden aangepast aan de richtlijnen behorende bij een GOW. (80km weg)

De werkgroep verkeer heeft in overleg met aanwonende bij College verzoek ingediend om bij het aanbrengen nieuwe belijning(strepen) op de Melkweg- Hondsrugweg buiten de bebouwde kom dubbele strepen aan te brengen vanaf uitrit dieren kliniek tot komgrens Klijndijk. Betekent verboden inhalen.

Ok op dit stuk weg  wordt er af en toe- veel- te hard gereden en zeer gevaarlijk ingehaald ook bij de erf en wegaansluitingen. Door de bomen  aan de weerszijde weg  heeft deze  veel  onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke aansluitingen voor de op en af rijdende en overstekende verkeersdeelnemers.

Het  voorstel is om over de gehele weg tot aan Valthe een inhaalverbod in te stellen. Dat betekent het aanbrengen van een as belijning met dubbele ononderbroken witte belijning.

Tevens bij de aansluiting- oversteek naar parkeerplaats Valtherbos met een duidelijke weg markering de oversteekplaats aan te geven. Van deze aansluiting- oversteek wordt veel gebruikt gemaakt door parkerende auto’s, wandelaars met honden en voor de wandelroutes van de Ommetjes Klijndijk, Valthe en regio wandel netwerk.

Werkgroep verkeer Klijndijk

Wim Oussoren.