Dorpsbudget Klijndijk

Dorpsbudget Klijndijk

Vanaf 1 januari 2020 heeft gemeente Borger-Odoorn dorpsbudgetten beschikbaar gesteld. Voor Klijndijk betekent dit dat Dorpsbelang Klijndijk de beschikking heeft over een vast budget, aangevuld met een variabel bedrag per inwoner.
Jaarlijks moeten de dorpsbelangenorganisaties verantwoording afleggen voor het ontvangen bedrag en hoe de besteding is verlopen.
Wanneer er een goed groot project is, dat over meerdere jaren wordt uitgevoerd, mag het budget ook worden “gespaard” om dat project mogelijk te maken.
De dorpsbudgetten zijn niet bedoeld om eventuele schulden te betalen of om de exploitatie van verenigingen aan te vullen.
Alle inwonersinitiatieven moeten voldoen aan de gemeentelijke voorwaarden.

Dorpsgenoten of verenigingen of stichtingen kunnen projecten of voorstellen voor dit jaar 2024 indienen. De projecten moeten de leefbaarheid van het dorp ten goede komen.
Bij het project moet ook een begroting worden ingediend waarin staat, hoe het geld zal worden besteed. Wie het project leiden en wie het uitvoeren.

Graag wil Dorpsbelang Klijndijk samen met de inwoners van Klijndijk zorgen dat het geld, ook in 2024, goed besteed wordt! Dus heb je een idee, een plan, een wens voor iets? Stel een plan en budget op en neem gerust contact op met het bestuur als je hulp nodig hebt bij het onderbouwen en opstellen van je voorstel!

Hoewel wij als Dorpsbelang Klijndijk verantwoordelijk zijn voor het verdelen van het dorpsbudget en ook verantwoording moeten afleggen aan de gemeente gaan wij de plannen niet zelf uit voeren. Jij zult je ideeën zelf moeten uitvoeren. Wij kunnen je wel ondersteunen en kunnen ook faciliteren bijvoorbeeld met behulp van onze Facebookpagina en website.

Spelregels
Allereerst moet de besteding voldoen aan het doel: het behouden, bewaken en versterken van de leefbaarheid in ons dorp en het versterken van de zelfredzaamheid en saamhorigheid. Daarnaast zijn er een aantal aanvullende voorwaarden voor de toekenning, onder andere ten aanzien van de mate van draagvlak, de onderbouwing van en begroting voor het project en de verslaglegging van de uitvoering en verantwoording van de bestedingen van het project.
De exacte voorwaarden staan onderaan deze pagina.

Het bestuur van vereniging Dorpsbelang Klijndijk is (eind)verantwoordelijk voor het toekennen van het dorpsbudget. Omdat het dorpsbudget bedoeld is voor alle inwoners en niet alleen voor de leden van onze vereniging komt er ieder jaar een extra bijeenkomst, dit noemen we de “begrotingsvergadering”.

Werkwijze
Wat moet je doen om voor een bijdrage uit het dorpsbudget in aanmerking te komen?

Stel jezelf de vraag, heeft jouw/jullie plan of initiatief voldoende draagvlak?

Ja? Leuk! Zoek dan een groepje mensen die dit initiatief met jou willen dragen en uitvoeren.
Is het antwoord op deze vraag ook ja?: kunnen alle inwoners profiteren (in potentie) van het initiatief dus dient het een algemeen doel en geen besloten initiatief?

Mooi zo! Dien dan een goed onderbouwd voorstel in, welke voldoet aan de doelstelling. Gebruik daarvoor altijd het aanvraagformulier. Lever deze inclusief de gevraagde bijlagen in bij het bestuur van Dorpsbelang Klijndijk.

Maak een begroting en wie weet zijn er misschien ook andere fondsen beschikbaar voor dit initiatief (dit is vooral belangrijk als het om grotere bedragen gaat). Bedenk goed wat de gevolgen zijn van jou/jullie initiatief. Moet er bijvoorbeeld in de toekomst onderhoud plaats vinden? In dat geval kun je vragen of er binnen het Dorpsbudget geld gereserveerd kan worden in de meerjarenbegroting.

Vul het aanvraagformulier in en mail naar dorpsbelangklijndijk@hotmail.com


Download voorwaarden dorpsbudget


Download aanvraagformulier dorpsbudget