Dorpsbelang Klijndijk

Dorpsbelang Klijndijk

Graag stellen wij ons aan u voor.
In 1945 is de Buurtvereniging Klijndijk opgericht en sinds februari 2005 is deze actief onder de naam Dorpsbelang Klijndijk. Dorpsbelang Klijndijk(DK) is een vereniging ván en vóór haar leden.

Het doel van Dorpsbelang Klijndijk is een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het dorp. 

Dorpsbelang behartigt de belangen van de inwoners door aanspreekpunt te zijn voor de gemeente en voor andere organisaties. Deze belangen kunnen betrekking hebben op wonen, bereikbaarheid, verkeers- en sociale veiligheid, woningbouw en welzijn.

Ook is er een activiteitencommissie die onder de vlag van zowel DK als Udik actief is. 

Veel activiteiten gebeuren in- of vanuit Klijndijks mooie Dorpshuis, Oes Hokkie, dat beheerd wordt door Udik. 

Onze Speeltuincommissie zorgt voor de instandhouding van de plaatselijke speeltuin voor de kleintjes. De speeltuinvereniging verkrijgt zelf via subsidies de benodigde financiën. Ook kunt u donateur worden. 

In onze jaarvergadering leggen we verantwoording af aan onze leden over onze activiteiten en het te voeren toekomstig beleid. De leden geven ons door middel van contributie de mogelijkheid één en ander te bekostigen. Onze contributie wordt jaarlijks bij de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

We houden onze leden en inwoners op de hoogte via berichten in de dorpskrant, Plaotselijk Nijs, en via onze website www.dorpsbelangklijndijk.nl  en een facebookpagina genaamd Dorpsbelang Klijndijk

Wij vergaderen alle 2e dinsdagen van de maand in Oes Hokkie, schuif gerust aan. 

Ons mailadres is dorpsbelangklijndijk@hotmail.com 

Plv. voorzitter en secretaris Esther Bos
Penningmeester Annemieke Kaspers
Ruby Velds
Ria Muller

Dorpsbelang Klijndijk

Ommetjes

Meer informatie over de Ommetjes van Klijndijk

Klik hier

Dorpskrant

Lees het Plaotselijk Nijs online

Klik hier

Nieuws

Het laatste nieuws van Dorpsbelang Klijndijk

Klik hier

Agenda

Een overzicht van actuele activiteiten

Klik hier

Previous
Next