Nieuws van werkgroep verkeer Klijndijk

14 december 2020

Minister besluit tot 30 km/u standaard binnen de bebouwde kom.

Het nieuwe beleid van de rijksoverheid wordt dus nu dat voor alle wegen binnen de bebouwde kom de 30 km/u regel geldt. De lokale overheden mogen bij uitzondering hiervan afwijken als de veiligheid voor alle weggebruikers niet in het geding is. De minister heeft toegezegd nog te komen met duidelijke regels.

Bij veiligheid wordt gedacht aan o.a. veiligheid voor het langzame verkeer en ook  voor de  erf- en wegaansluitingen.

In het huidige GVVP van de gemeente Borger-Odoorn is het beleid dat voor alle wegen binnen de bebouwde kom de maximum snelheid 30 km/u wordt/is. Een uitzondering maakt de gemeente voor de wegen in de bebouwde kom die als doorgangswegen (lokale GOW) aangewezen zijn. Daar is 50 km/u, met op enkele door de gemeente aangewezen uitzonderingen wel toegestaan

De werkgroep verkeer Klijndijk heeft het College en de politieke partijen  vragen gesteld hoe zij  dit nieuwe beleid willen gaan uitvoeren. We wachten het antwoord af en zijn benieuwd of met deze nieuwe ontwikkelingen er al rekening is gehouden bij de planning van de uitvoering van o.a. de herinrichting van de Melkweg in 2021.

De gemeente heeft toegezegd dat de ingekomen brief van de werkgroep in de raadsvergadering van januari 2021 besproken gaat worden.