Het Zietakkerbos

Voor zover bij ons bekend, is het Zietakkerbos ontstaan rond de jaren 1920 / 1930, tijdens de werkverschaffing. Mannen zonder werk moesten de handen uit de mouwen steken, tegen een schamele vergoeding, bij ontginning van heide- en veengronden en bij aanplant van bos. Zo ook op de percelen waar het huidige Zietakkerbos staat dat voor houtproductie was bedoeld. Bomen werden in strakke rijen gepoot, vrij dicht tegen elkaar aan. Zodoende kreeg je de meest rechtop groeiende bomen. Na dunning ervan zou er meer ruimte voor doorgroei en mogelijke onderbegroeiing ontstaan.
In het achterste deel van het bos is te zien dat die dunning nog niet heeft plaats gevonden.

Inmiddels door wijziging van het beheerbeleid van Staatsbosbeheer wordt het Zietakkerbos behandeld als een “dorps bosje” en wordt er alleen opgetreden als er gevaar dreigt voor wandelaars op de paden en wellicht nog een dunning voor het achterste deel van het bos in de toekomst.

Wie zijn ogen goed de kost geeft in het bos, ziet vanaf het middenpad, achterin het deel bij Zijtak huisnummer 4, ongeveer 20 cm hoge boomstobben schuin de grond uitsteken. Dit zijn de restanten van omgewaaide bomen tijdens de heftige storm in 1972. Deze storm heeft in de Drentse bossen veel zware schade aangericht. Zo ook in ons Zietakkerbos en ondermeer in de bossen ten noorden van Exloo. Daar, bij het bosvaknummer 165, in het zogeheten Buinerveld, heeft een deel van het bos de naam “het stormbos” gekregen. In dit bosdeel heeft de natuur, zonder menselijke ingrijpen, zichzelf mogen herstellen.
Het resultaat ervan is zeker het bekijken waard. Midden door het bos loopt een wandelpad van Staatsbosbeheer. Een aanrader.

Ook een aanrader is ons Zietakkerbos. Na de stormschade zijn nieuwe bomen geplant.
Een prachtig bos met zijn middenpad, zijpad, slingerpaadje (het educatief paadje) en toekomstig kabouterpaadje*.
Voor Klijndijkers en gasten wat dichterbij, makkelijker en sneller te bereiken dan het bos bij Exloo.

*
Zodra er meer bekend is over de ontwikkelingen van het kabouterpaadje, hoor je van ons.

Werkzaamheden om van het slingerpaadje een educatief paadje te maken. In november 2010 is het educatief paadje aangelegd.

Aan begin educatief paadje: een overzicht van verschillende vogels en hun eigen nestkast. Deze kasten zijn te ontdekken langs het paadje.


Voor de niet-Klijndijkers:

Het Zietakkerbos ligt aan de rode-, de blauwe- en de groene route.