Het Kerkje aan de Hoofdweg

Het kerkje, verscholen achter de bomen aan de Hoofdweg,
is gebouwd rond het jaar 1900. In dit kerkje was de Hervormde Evangelisatiegemeente gevestigd met ongeveer 25 leden. De naam van het kerkje: ‘De goede Herder’.
Oprichter was Klaas Hesselink, de eerste evangelist.
Zijn opvolger was H.C. Beek, ook wel padjesdominee genoemd. Onder leiding van dominee Beek, ‘meneer Beek’, groeit de christelijke gemeente van Klijndijk voorspoedig.

Hij geneerde zich niet om de koninklijke familie om financiële hulp te vragen voor zijn gemeente.
De laatste evangelist was de heer Annema. Dit moet ongeveer rond 1935 zijn geweest.
Behalve kerkdiensten waren er nog diverse activiteiten, zoals zondagsschool, meisjes- en knapenvereniging en een vrouwenvereniging. Op de zondagsschool zaten ook kinderen uit Valthe en ’t Haantje. Als de zondagsschool afgelopen was, moesten de kinderen van ’t Haantje eerst binnen blijven totdat de anderen weg waren, anders gingen ze met elkaar op de vuist. Hoogtepunt was altijd het kerstfeest van de zondagsschool. De kinderen gingen na afloop met een echt kerstpakket naar huis.

Tot 2001 was het nog in bezit van nabestaanden van dominee Beek. Helaas is het nu een bouwval maar er wordt momenteel naar gekeken of het weer hersteld kan worden. Hierbij krijgt het kerkje het uiterlijk van ongeveer begin 1900 terug.
Op deze wijze zal een stukje zichtbare historie voor Klijndijk behouden blijven.

Voor de niet-Klijndijkers:

Het Kerkje ligt aan de rode route