Voortgang herinrichting Melkweg

Voortgang herinrichting Melkweg.

Op 19 november 2019 is er tijdens de informatie avond met gemeente door wethouder verteld dat voor de zomervakantie de plannen voor de Melkweg klaar moeten zijn. Tevens dat gemeente zelf met inwoners over de wensen en mogelijkheden ging   overleggen.

De werkgroep verkeer DK heeft met de 07-01-2020 inwoners hun ideeën en wensen opgesteld en ingediend bij de gemeente.

Op 25 februari 2020 vond het overleg tussen gemeente en aanwonende bebouwde kom Melkweg plaats over de door gemeente opgestelde keuze mogelijkheden. Daarna is er een schriftelijk reactie op de voorstellen gevraagd aan aanwonende bebouwde kom . Geplande huis aan huis actie onder inwoners Melkweg en overleg met werkgroep verkeer is door de huidige corona afgelast. 

De Werkgroep Verkeer ontving 27-03- 2020 over de voortgang het volgende bericht.
Op 20 maart 2020 heeft u een brief aan de gemeente gezonden over de Melkweg in Klijndijk. In de bijlage van deze email vindt u de officiële reactiebrief van de gemeente Borger-Odoorn. Ook vindt u in de bijlage de tekeningen van de varianten en de tekstuele uitleg hiervan. Deze bijlagen kunt u beschouwen als officiële bijlagen bij onze brief.

De reactie gemeente sluiten we als bijlage bij.

U kunt in de bijlage u verder verdiepen in de keuze mogelijkheden en zien welkte wensen zijn – of hoever wel -niet zijn gehonoreerd. Daarnaast zijn er nog enkele bijlage toegevoegd over plannen en wensen 

De gemeente informeert zelf ook nog de  inwoners en belanghebbende  per brief of via Week in Week uit.

Er staan goede dingen in de reactie en voorstellen, toch er zijn ook verschillen en wat het zwaarst moet wegen bij een voor alle weggebruikers veilige herinrichting Melkweg tussen werkgroep en gemeente. De werkgroep vraagt werkgroep advies en visie aan de onafhankelijk werkende VVN. 

Als u alle bijlagen wilt ontvangen dan kunt u die bij ons opvragen: wimoussoren50@gmail.com .