Acties gemeente Borger-Odoorn Melkweg

Inleiding

In 2021 heeft de gemeente de Melkweg aangepakt. Naar aanleiding van meldingen van inwoners en gesprekken met Dorpsbelang Klijndijk heeft de gemeente besloten een onafhankelijk extern verkeerskundig bureau in te huren. Dit bureau heeft de opdracht gekregen onderzoek te doen naar kleinschalige maatregelen ter verbetering van de huidige situatie. Wel is als uitgangspunt gehanteerd dat de maatregelen moeten passen binnen gemeentelijk verkeersbeleid.

Wat gaat de gemeente doen?

Het verkeerskundige bureau is gekomen met een aantal mogelijke maatregelen. Deze zijn besproken met Dorpsbelang Klijndijk. Met Dorpsbelang is afgesproken dat de gemeente de volgende acties gaat uitvoeren:

  • Aanbrengen van een markering ‘50’ op de rijbaan bij de rotonde en bij de komgrens;
  • Het aanpassen van het pleintje conform de schets van het verkeerskundige bureau.

Wat houdt de aanpassing van het pleintje in?

Het fietsverkeer wordt meer gescheiden van het autoverkeer. Dit door hekwerk aan te brengen. Fietsers krijgen een eigen positie achter het hekwerk. Op onderstaande schets is dit hekwerk te zien als zwarte streepjes. De automobilist ervaart daarmee nog steeds dat hij een plein op komt rijden, terwijl de fietsers een veiligere positie krijgen.

Daarnaast worden de groenstroken ter hoogte van de wegversmallingen verlengd en ingeplant (zie groene vakken op onderstaande schets). Dit heeft een vernauwend effect en heeft daarmee een positief effect op de snelheid.

Uitvoering

De maatregelen worden door de gemeente technisch uitgewerkt. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2024 uitgevoerd zal worden.