Dorpsbelang Klijndijk zoekt bestuursleden !

Dorpsbelang Klijndijk(DK) is een vereniging ván en vóór haar leden.

Het doel van Dorpsbelang Klijndijk is een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het dorp. Dorpsbelang Klijndijk behartigt de belangen van de inwoners door aanspreekpunt te zijn voor de gemeente en voor andere organisaties. Deze belangen kunnen betrekking hebben op wonen, bereikbaarheid, verkeers- en sociale veiligheid, woningbouw en welzijn.

Ons bestuur bestaat momenteel uit Esther, die een dubbelrol heeft als plv. voorzitter en secretaris, Annemieke, onze penningmeester en bestuursleden Ruby en Ria. De bestuursleden bepalen onderling de verdeling van de bestuurstaken, zodat deze passen bij de juiste kennis, kunde en interesse.

Het huidige bestuur van 4 zoekt bestuursleden!

Word een krachtige stem voor ons dorp Klijndijk! Als lid van ons bestuur bij Dorpsbelang Klijndijk, heb je de kans om direct invloed uit te oefenen op de toekomst van onze gemeenschap.

We zoeken niet één, maar liefst twee nieuwe bestuursleden voor de lange termijn, en drie mag natuurlijk ook. Samen bepalen we jouw rol binnen het bestuur, met diverse mogelijkheden die passen bij jouw interesses en vaardigheden.

Ben je geïnteresseerd om deel uit te maken van onze missie? Kom langs voor een vrijblijvend gesprek met het huidig bestuur, we vergaderen elke 2e dinsdag van de maand.

Je tijdsinvestering is beperkt tot één avond per maand voor vergaderingen, plus enkele uren per maand voor specifieke taken binnen het bestuur. Dit geeft je de flexibiliteit om betrokken te zijn bij onze gemeenschap zonder je dagelijkse verplichtingen uit het oog te verliezen.

Namens Dorpsbelang Klijndijk
Esther Bos
Annemieke Kaspers
Ruby Velds
Ria Muller

Dorpsbelangklijndijk@hotmail.com