Aankondiging Begrotingsvergadering Dorpsbudget en Jaarvergadering Dorpsbelang Klijndijk

Aankondiging Begrotingsvergadering Dorpsbudget  

Op dinsdag 13 februari 2024 vindt de begrotingsvergadering Dorpsbudget plaats.  
Aanvang 19.30 uur te Oes Hokkie.  

Vanaf 1 januari 2020 heeft gemeente Borger-Odoorn dorpsbudgetten beschikbaar gesteld. Voor Klijndijk betekent dit dat Dorpsbelang Klijndijk de beschikking krijgt over een vast budget, aangevuld met een variabel bedrag per inwoner.  
Het bestuur van vereniging Dorpsbelang Klijndijk is (eind)verantwoordelijk voor het toekennen van het dorpsbudget. Omdat het dorpsbudget bedoeld is voor alle inwoners en niet alleen voor de leden van onze vereniging komt er ieder jaar een extra bijeenkomst, dit noemen we de “begrotingsvergadering”. Na de behandeling van dit onderwerp gaan wij verder met de vergadering van Dorpsbelang Klijndijk. Deze is alleen voor leden.  

Aankondiging jaarvergadering DK 2023  

Op dinsdag 13 februari 2024 vindt de jaarvergadering plaats van Dorpsbelang Klijndijk.
Aanvang 20.00 uur te Oes Hokkie.  

Hierbij nodigen wij onze leden van harte uit om terug te kijken en mee te praten over de toekomst.  

Na check van de notaris dienen onze statuten aan de Wet WBTR te voldoen. Ook is hiervoor een Handboek Goed Bestuur opgesteld en vernieuwd Huishoudelijk Regelement. 
 
Wij vragen in deze vergadering akkoord op deze wijzigingen.
Wij verwachten dat in deze vergadering niet het voldoende aantal leden (twee/derde) aanwezig zal zijn om de wijziging van de Statuten rechtsgeldig te laten zijn. Derhalve sluiten en heropenen we een  nieuwe vergadering na akkoord van de aanwezigen.   

Agenda, en verslag vorige vergadering:


Statutenwijziging ontwerp-akte:


Secretarieel jaarverslag:

Wij publiceren eea op deze website, indien hier vragen over zijn kunt u ons mailen: dorpsbelangklijndijk@hotmail.com of een briefje sturen naar de secretaris van DK, Esther Bos, Melkweg 29 te Klijndijk.  

Heeft u overige suggesties? Laat het ons weten!  
Ook als u zich kandidaat wilt stellen om deel te nemen aan het bestuur van Dorpsbelang horen wij dat graag! 
U kunt mailen naar dorpsbelangklijndijk@hotmail.com of een briefje sturen naar de secretaris van DK, Esther Bos, Melkweg 29 te Klijndijk.