Aankondiging Begrotingsvergadering Dorpsbudget en Jaarvergadering Dorpsbelang Klijndijk

Aankondiging Begrotingsvergadering Dorpsbudget  

Op dinsdag 22 november 2022 vindt de begrotingsvergadering Dorpsbudget plaats.  
Aanvang 19.30 uur te Oes Hokkie.  

Vanaf 1 januari 2020 heeft gemeente Borger-Odoorn dorpsbudgetten beschikbaar gesteld. Voor Klijndijk betekent dit dat Dorpsbelang Klijndijk de beschikking krijgt over een vast budget, aangevuld met een variabel bedrag per inwoner.  
Het bestuur van vereniging Dorpsbelang Klijndijk is (eind)verantwoordelijk voor het toekennen van het dorpsbudget. Omdat het dorpsbudget bedoeld is voor alle inwoners en niet alleen voor de leden van onze vereniging komt er ieder jaar een extra bijeenkomst, dit noemen we de “begrotingsvergadering”. Na de behandeling van dit onderwerp gaan wij verder met de vergadering van Dorpsbelang Klijndijk. Deze is alleen voor leden.  

Aankondiging jaarvergadering DK 2022  

Op dinsdag 22 november 2022 vindt de jaarvergadering plaats van Dorpsbelang Klijndijk.
Aanvang 19.45 uur te Oes Hokkie.  

Hierbij nodigen wij onze leden van harte uit om terug te kijken en mee te praten over de toekomst.  

Op de agenda komt de statutenwijziging nav de Wet WBTR en derhalve een aanpassing van het Huishoudelijk Regelement. 
Het bestuur wil graag het boekjaar laten lopen van 1 januari tot en met 31 december.  

Agenda, en verslag vorige vergadering:

Over Dorpsbelang Klijndijk – Dorpsbelang Klijndijk

Wij publiceren eea op deze website, indien hier vragen over zijn kunt u ons mailen: dorpsbelangklijndijk@hotmail.com of een briefje sturen naar de secretaris van DK, Esther Bos, Melkweg 29 te Klijndijk.  

Heeft u overige suggesties? Laat het ons weten!  
Ook als u zich kandidaat wilt stellen om deel te nemen aan het bestuur van Dorpsbelang horen wij dat graag! 
U kunt mailen naar dorpsbelangklijndijk@hotmail.com of een briefje sturen naar de secretaris van DK, Esther Bos, Melkweg 29 te Klijndijk.