Digitale Dorpsagenda Klijndijk 2010 – 2020

Deze agenda biedt een overzicht van de (nog) ervaren knelpunten, mogelijke oplossingen en wensen die er leven, wie actie moet ondernemen en de afrondingsdatum. Het dorpsbelevingsonderzoek 2016  heeft bijgedragen aan deze Digitale agenda

De Dorpsagenda bestaat uit twee delen: een prioriteiten/speerpunten lijst en een lijst met overige knelpunten/wensen die van minder zwaarwegend belang zijn en/of niet onmiddellijk hoeven worden aangepakt.

Jaarlijks worden de punten geëvalueerd op voortgang van het proces en het resultaat van de inspanningen. Dit zal plaatsvinden op de Jaarlijkse leden- vergadering van Dorpsbelang Klijndijk.

Eén keer in de 5 jaar, of als er ingrijpende ontwikkelingen zijn waarbij alle bewoners moeten worden “gehoord”, zal de Dorpsagenda dorpsbreed worden geëvalueerd in een Bijzondere ledenvergadering. Er wordt dan opnieuw vastgesteld welke nieuwe knelpunten worden ervaren, welke nieuwe wensen er leven en wat de prioriteiten/speerpunten zijn.