Van de Verkeerscommissie

De verkeerscommissie van Klijndijk staat niet stil. Op 25 januari heeft de commissie een grote groep belangstellenden kunnen bijpraten en is er info uitgewisseld.
Bewonersbijeenkomst 25 januari, situatie Melkweg na reconstructie
Door de verkeerscie. van DB Klijndijk is deze bijeenkomst georganiseerd n.a.v. de uitkomsten van de enquête, gehouden onder de aanwonenden van de Melkweg. 

Door het inspreken op de raadsvergadering over de ontstane situatie is er veel publiekelijke belangstelling ontstaan. Er zijn interviews geweest, RTV Drenthe heeft opnames gemaakt en het punt is geagendeerd op de eerstvolgende raadsvergadering. Ook hier zal worden ingesproken.

Besproken is de nu ontstane situatie, die door iedereen unaniem werd beoordeeld als onveilig. Onveiliger dan de situatie voorheen.

Met name de rotonde en het verkeersplein worden als gevaarlijk beschouwd. Er zijn al verschillende situaties ontstaan waaruit dit is gebleken. Met elkaar hebben we besproken waar de pijnpunten liggen en ook evt. oplossingen die haalbaar zijn om deze situatie te verbeteren.

Ook de situatie Oost-West is besproken.

Iedereen kon 3 kernpunten/suggesties  benoemen die hij/zij belangrijk vond om evt. aanpassingen te realiseren. Deze suggesties zijn na te lezen in het verslag op de site van Dorpsbelang.

Zorgen zijn er ook over de situatie die straks kan ontstaan als de afslag naar de N34 klaar is. Verbinding tussen de N34 en het ”achterland”.

Ook de Oost-West verbinding is een punt van aandacht. Verbinding tussen de N34 en de N379, de Drentse Mondenweg. Ook de verkeerssituatie rondom de camping baart zorgen. Doordat er parkeermogelijkheden op de camping zijn weggevallen, worden de bermen rondom de camping en rotonde gebruikt als parkeerplaats, wat gevaarlijke situaties met zich meebrengt. Zijn er mogelijkheden voor de camping om elders parkeerplekken te realiseren en aanvoer woonunits op een andere manier te organiseren, zodat dit niet meer via de rotonde hoeft.

En: misschien wel de meest cruciale vraag van deze avond: hoeveel ruimte is er wat betreft overleg en alternatieven van de gemeenteraad.

N.a.v. deze avond wordt er een brief gestuurd naar de gemeente met het verzoek om een overleg en in dat overleg bovengenoemde punten mee te nemen.

Er zijn 3 mensen die zich gemeld hebben als werkgroepje om te kijken of er acties/activiteiten te ontplooien zijn waardoor er rustiger door ons mooie Klijndijk wordt gereden.

Samen Sterk