Terugblik jaarvergadering

Terugblik jaarvergadering DK 24 november 2021

Ook dit jaar werd de organisatie van de jaarvergadering, net als vorig jaar, overschaduwd door Corona. We hadden kunnen kiezen het online te doen maar online is niet voor alle leden “bereikbaar”. Na wikken en wegen deden we het toch fysiek. Het afscheid van Cor als voorzitter was daardoor soberder dan we gewild hadden maar Cor gaf zelf eerder aan er niet te lang bij stil te willen staan en wenste zelfs geen bloemetje. Dat hebben we opgelost met een donatie aan Kika en bloembollen zijn geen bloemen nog, toch?

De afgelopen bestuursperiode bestond het bestuur van Dorpsbelang Klijndijk uit de volgende vijf personen: Cor Hogenkamp (voorzitter), Annemieke Kaspers (penningmeester), Menno Dankaart, Albert van Wijk en Marleen Claessens. In de loop van 2021 traden Ria Muller, Ruby Velds en Esther Bos toe. Menno Dankaart gaf in augustus aan te stoppen met zijn bestuurstaken. Marleen ook, zij blijft echter aan als notulist. Het bestuur is blij dat zij aangegeven heeft om voorlopig aan te willen blijven. De bestuursleden hebben ook het afgelopen jaar prettig samen gewerkt, al was vergaderen lastig, online. We hebben in april een kaart rond gestuurd om mensen een hart onder de riem te steken.

Bij de jaarvergadering in november 2021 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Voorzitter Cor Hogenkamp zwaaide af en Ria Muller, Ruby Velds en Esther Bos traden toe. Omdat we het idee hebben dat een aantal mensen niet durfde te komen hebben we besloten het secretarieel jaarverslag Secretarieel jaarverslag Dorpsbelang Klijndijk – Dorpsbelang Klijndijk en de concept notulen Concept verslag JR vergadering – Dorpsbelang Klijndijk van de avond op de website te zetten,
een ieder die vragen of opmerkingen heeft, kan deze komende maand contact met ons opnemen en deze kunnen we dan beantwoorden.
Dus, tegen-/kandidaten, ondersteund met handtekeningen van 5 leden kunnen tot 15 januari worden ingediend bij het bestuur. Mail ons op dorpsbelangklijndijk@hotmail.com of bel 0591- 222 267. Ook voor vragen aan onze penningmeester.

We hopen op deze bijzondere wijze toch tegemoet te komen aan de wensen van onze leden en wellicht dat we in de zomer een extra ingelaste jaarvergadering kunnen organiseren.