Peuteropvang bij Kindercentrum Het Elfenbankje in Klijndijk

Vanaf 1 november as. biedt Kindercentrum Het Elfenbankje ook Peuteropvang aan op haar locatie aan de Langeveldstraat 21 in Klijndijk.
Ook nu al worden er peuters opgevangen op het kinderdagverblijf
(KDV), maar vanaf 1 november as. zal is er een aparte groepsruimte met aangrenzende buitenspeelruimte beschikbaar zijn voor de peuters. Alle peuters vanaf 2 jaar uit Klijndijk en omgeving zijn welkom bij Het Elfenbankje!

Peuteropvang

Kindercentrum Het Elfenbankje heeft vanaf 1 november een aparte peutergroep met een eigen (ruime) binnen- en buitenspeelruimte. De peutergroep biedt plek aan maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2
tot 4 jaar en zal bestaan uit een mix van peuters die in de dagopvang zitten en peuters die gedurende de schoolweken 2 keer een ochtend komen spelen. De peutergroep wordt geleid door twee deskundige en
ervaren pedagogische medewerkers. Op de Peuteropvang kunnen de peuters zich spelenderwijs ontwikkelen en kunnen zij zich optimaal
voorbereiden op de overgang naar de basisschool. Het Elfenbankje werkt voor een goede overdracht naar de basisschool samen met alle scholen in de omgeving. Kindercentrum Het Elfenbankje maakt gebruik van een leuk en uitdagend peuteractiviteitenprogramma, passend bij de ontwikkeling van het kind en die gericht is op het stimuleren van de ontwikkeling van peuters. Ook wordt gebruikt gemaakt van de (natuurlijke) omgeving voor leuke buitenactiviteiten, die zeer leerzaam zijn voor kinderen. De peuteropvang wordt aangeboden voor 2 x 4 uur per week voor 40 weken per jaar (niet tijdens schoolvakanties). Een combinatie van dagopvang en en peuteropvang is in overleg ook mogelijk.

Peuteropvang wordt ook wel “Voorschool” genoemd, maar Kindercentrum Het Elfenbankje gebruikt deze term bewust niet, omdat het de indruk wekt dat het “schools” is en dat is zeker niet de bedoeling.
Alles gebeurt spelenderwijs, passend bij uw kind Bovendien wordt de term Voorschool vaak verward met “Voorschoolse opvang”, wat bij de buitenschoolse opvang (BSO) hoort.

Nieuwsgierig?
Aanmelden voor onze peuteropvang kan al vanaf 1,5 jaar. Kinderen van werkende ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag (KOT). Met de gemeente is overeengekomen dat kinderen
waarvan niet beide ouders werken, in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie. In beide gevallen betalen de ouders dus netto maar een klein deel van de opvangkosten zelf. Meer informatie kunt u vinden op onze webside www.hetelfenbankje.nl. Voor eventuele vragen zijn wij per mail info@hetelfenbankje.nl of per telefoon 06-22847879 bereikbaar.

U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen op onze locatie!