Werkgroep Ommetjes Klijndijk

Werkgroep Ommetjes

Doel en activiteiten

De Werkgroep Ommetjes Klijndijk is ontstaan als gevolg van een prijsvraag, uitgeschreven door Landschapsbeheer Nederland. 
Dorpsbelang heeft dit opgepakt en het resultaat was het winnen van de tweede prijs.  Daaruit is de Werkgroep Ommetjes ontstaan.

Wat doet de Werkgroep:

  • Zij onderhoudt en beheert de wandelroutes in en om Klijndijk en alles wat daarbij hoort, zoals o.a.  bankjes en nestkastjes.
  • Zij onderhoudt contact  met SBB (Staats Bos Beheer)  over het onderhoud en eventuele nieuwe routes.
  • Ze actualiseert de aansluiting op  routes van andere dorpen en  provincies.
  • Ze organiseert  wandelevenementen.
  • Ze organiseert de jaarlijkse snipperpadactie in het voorjaar dat bestaat uit controle van de nestkastjes en het bestrooien met houtsnippers van de bospaden in het Zietakkerbos.
  • Ze heeft contact met de gemeente voor benodigdheden

Momenteel krijgt de Werkgroep financiële middelen door subsidies, opbrengsten uit oud papier en giften.

Wilt u meer weten over de Werkgroep Ommetjes  en zou u mee willen werken of meedoen met de Werkgroep?
Dan kunt u contact opnemen met onderstaand adres:
Melkweg  31. Tel 0591-512680. 
Email: albert.vanwijk@hotmail.com.

Werkgroep bestaat uit:
Albert van Wijk, Jan van der Mark, Arie de Goede

En.. natuurlijk de vele vrijwilligers/oproepkrachten die erg belangrijk zijn in ons werk voor de natuur.