Uitvaartvereniging Odoorn

U bent goed verzekerd, maar wie verzorgt uw uitvaart?

Allemaal krijgen we er een keer mee te maken: onze eigen uitvaart. 

Uitvaartvereniging Odoorn e.o. verzorgt voor haar leden al jaren (sinds 1928) begrafenissen en crematies. De medewerkers die via Uitvaartvereniging Odoorn e.o. worden ingezet komen uit het werkgebied en zij kennen de streek goed. Onder leiding van de uitvaartleider zorgen ze er voor dat alles bij een overlijden verloopt zoals dit wordt gewenst.

Bent u nog geen lid? Misschien wordt het dan nu eens tijd om dit te overwegen. 

Bent u 30 jaar of jonger?

Het beste is om zo jong mogelijk lid te worden van Uitvaart-vereniging Odoorn e.o.

Wordt u na uw 30e jaar lid,  dan is er een eenmalige instapcontributie verschuldigd, welke afhankelijk is van uw leeftijd. Omdat wij als plaatselijke uitvaartvereniging geen winstoogmerk hebben, zijn wij in staat de kosten voor onze leden zo laag mogelijk te houden. 

Wij beschikken over een eigen aula in Odoorn.

Neemt u eens een kijkje op de website voor nadere informatie. 

www.uitvaartodoorn.nl