Toneelgroep Klijndijk

Toneelgroep Klijndijk (TG) is een vereniging die op 1 juni 1959 is opgericht. Sindsdien heeft TG Klijndijk meer dan 150 kluchten en blijspelen in Klijndijk en Valthe gespeeld. Tot 2005 werden de uitvoeringen gehouden in het pand van het huidige Thijs&Aafke en vanaf 2005 worden jaarlijks drie uitvoeringen gehouden in “Ons Dorpshuis” in Valthe.

Die uitvoeringen vinden plaats in een zelf opgebouwd en samengesteld décor. De onderdelen van het décor worden opgeslagen in Dorpshuis “Oes Hokkie”. In “Oes Hokkie” start ook het “toneeljaar” in oktober met wekelijkse repetities, allereerst bestaande uit leesrondes en vanaf januari wordt er “gespeeld geoefend”. Vanaf eind januari wordt in het décor in Dorpshuis Valthe geoefend, veelal op de maandag- en donderdagavond. 

Binnen de TG bestaan de volgende functies: regisseur, souffleur en spelers. Daarnaast wordt de TG ondersteund door vrijwilligers o.a. bouwploeg, aankleding, geluid, etc. Zonder deze vrijwilligers kan de TG tijdens uitvoeringen niet optimaal presteren.

Jaarlijks nodigt de TG de donateurs uit om de uitvoeringen, die in de 2e en 3e week van maart op vrijdag en zaterdag plaatsvinden, te bezoeken. De uitvoeringen vinden plaats in “Ons Dorpshuis”  in Valthe.
De donateurs worden door de leden van de TG jaarlijks in februari bezocht. Tegen betaling ontvangen zij de donateurskaart en daarnaast ontvangen zij de toegangskaart tot één van de uitvoeringen, hierdoor hebben zij altijd gegarandeerd toegang tot één van de uitvoeringen.

De uitvoeringsavonden worden afgesloten met een verloting. Sponsoren van de TG leveren hiertoe hun bijdrage aan een geslaagd toneeljaar.

Heb je interesse om het toneeljaar van TG Klijndijk van dichtbij mee te maken of wil je donateur worden van de TG, neem dan contact op met één van de leden. Houd voor nieuws van de TG het maandblad van Klijndijk  “Dorpskrant Plaotselijk Nijs” in de gaten en natuurlijk ook onze sociale media pagina!

Contact met de TG via mail: ajmv54@gmail.com  (Tonnie Velthuis, secr.)