Historie Ommetjes

Lees meer over het ontstaan van Ommetjes Klijndijk.

In februari 2007 zijn de tot dan toe uitgewerkte plannen betreffende het kerkje, het kolkje in de Zietak en het Zietakkerbos aan elkaar gekoppeld door een wandeling, ingediend bij de Ommetjesprijsvraag van Landschapsbeheer Nederland, waaronder Drenthe.
De titel was: “Rondje Klijndijk, een ontspannen en leerzaam Ommetje door landschap van vroeger en nu.”
Klijndijk leverde een uitstekende bidboek af en eindigde daarmee op de tweede plaats!

Proefwandelen. Anita van Veen (rechts) met Luit Hummel van BOKD en Inge de Vries van Landschapsbeheer Drenthe.

Ondertussen waren Jan Mulder en Henny Oosterdijk van DK verder gegaan met een nadere uitwerking van het Rondje Klijndijk.
In september 2008 werd DK uitgenodigd verder te gaan onder begeleiding van Landschapsbeheer Drenthe en de BOKD.

Stichting Doen en het VSB fonds subsidieerden deze begeleiding. Voor realisering van zowel (inmiddels) de Ommetjes als de projecten Kolkje en Zietakkerbos, zijn via het Hunzeproject met Provinciale, Europese gelden en Gemeentelijke subsidies gerealiseerd. De plannen voor het Kerkje bleken niet realiseerbaar.
De toenmalige werkgroep bestond uit Anita van Veen, Jan Huisman, Jan Mulder en Henny Oosterdijk, pioniers van het eerste uur. In december 2010 zijn de Ommetjes officieel geopend, waarna nog een aantal zaken moesten worden afgerond. In een later stadium voegden Henk van der Veen, Ben Smilde, Jaap van Keulen en Jan van der Mark zich bij de groep.
In mei 2011 is de opening gevierd met het hele dorp.

Momenteel (2022) bestaat de vaste kern uit Albert van Wijk, Jan van der Mark, en Arie de Goede.