Het Onderduikershol

Wandel je de rode- of de gele route dan passeer je in het Valtherbos het onderduikershol. Op deze plek wordt heel veel informatie gegeven over het monument.
Daarom beperken we ons in deze rubriek tot wat korte informatie en enkele foto’s.

Vermeld kan worden dat de plek de laatste jaren een behoorlijke opknapbeurt heeft ondergaan. In maart 2020 is het onderduikershol gerenoveerd. Het pad, vanaf het fietspad naar het monument is breder geworden en geplaveid met houtsnippers. Er zijn grote, stevige banken geplaatst die uitnodigen voor een langer verblijf en de oude vitrinekast is vervangen door een plaquette die een mooi beeld geeft van de locatie.
Dit alles is uitgevoerd onder auspiciën van het 4 mei comité.

Eind jaren zeventig is het 4 mei comité Valthe-Klijndijk opgericht. Begin jaren tachtig is het idee ontstaan het onderduikershol te reconstrueren en een gedenksteen te plaatsen. Aangezien er voor de reconstructie geen vergunning werd verleend is alleen gekozen voor een gedenksteen.

Stichting Welzijnswerk is in 1982 begonnen met de uitgave van het boekje ‘De Opgejaagden’. Dit boekje is geschreven door Ab van Dien, één van de onderduikers.

In het boekje ‘De Opgejaagden’ leest men het verhaal van de 16 joden die gedurende korte of langere tijd bescherming vonden in het onderduikershol. Zij hebben de oorlog overleefd zonder dat één van hen werd opgepakt. Hulp werd is deze spannende en bange tijd gegeven door verschillende mensen uit Valthe, Klijndijk en omgeving. De leden van het verzet ‘De Zefatgroep’ waren: Familie Zefat, Jan Hendriks, Familie Warringa, Tieme Beuving, Egbert Bos, Jan Niemeijer, Aaltjo Oldenburger (de man van het schaartje; lees het verhaal over de A-boom), Jantje Smit-Zefat, Con en Edu ter Veer en Hendrik Westerink.

Voor de niet-Klijndijkers:

Het Onderduikershol ligt aan de rode route