De A-boom

Op de gele route door het Valtherbos passeer je een plaquette met daarnaast een boom waarin de letter A is gekerfd.
Deze plaquette is in mei 2013 onthult door de toen 93-jarige heer Aaltjo Oldenburger. Hij was een van de hulpverleners die nauw waren betrokken bij een tweede onderduikershol
(het eerste hol is het bekende onderduikershol, elders in het bos, dat in ere is hersteld). Waar je nu staat moet het tweede onderduikershol geweest zijn. Deze is gebouwd omdat men dacht dat het eerste hol ontdekt zou worden. Het tweede hol is niet meer intact en dus niet terug te vinden.

Met een schaartje heeft Oldenburger een A in de boom gekerfd zodat hij het hol gemakkelijk terug kon vinden.
Vanwege het feit dat Oldenburger in die tijd textielbewerker was, droeg hij het schaartje altijd bij zich. Door zijn inzet hebben 16 Joodse onderduikers de oorlog overleefd.

De tekst op de plaquette is van de Joodse schrijver en dichter Otto Weiss.