Kerstvolleybal toernooi

KERSTVOLLEYBALTOERNOOI

Ieder jaar, rond de kerstdagen, wordt er een stratenvolleybaltoernooi georganiseerd. Dit toernooi vindt plaats in de sporthal (bij MK Beats) van Klijndijk plaats. Iedereen vanaf de basisschool kan hieraan deelnemen. Het is de bedoeling dat elke straat een eigen volleybalteam samenstelt en dan speelt op de aangegeven avond(en). Iedere straat heeft zijn eigen coach. De inzet is de Jan Woering wisselbokaal. Het is zeer gezellig, maar vooral een sportief ontmoetingstreffen. Toeschouwers ter aanmoediging zijn altijd welkom!

Wie was Jan Woering?

Jan Woering werd geboren op 27 december 1936 in Buinermond en groeide op het platteland in de omgeving van Noordveen en Gasselte op. Hij trouwde later met Klaassien Oldenburger, geboren in  Veendam. In 1967 kwamen zij in Klijndijk wonen aan de Visserstraat. Uit hun huwelijk werden twee zonen geboren (Arend en Bertjan). Jan en Klaassien waren mensen die middenin de dorpsgemeenschap stonden. Zo heeft Jan in verschillende besturen zitting gehad, zoals o.a. de kleuterschool en de lagere school, de Buurtvereniging (voorloper van Dorpsbelang Klijndijk), meestal met een functie als secretaris of penningmeester. Ook speelde hij vele rollen op het toneel voor de toneelvereniging. De dorpskrant ’t Plaotselijk Nijs kreeg nieuwe vleugels mede door zijn toedoen. Teven was Jan één van de oprichters van het volleybal in Klijndijk, waaruit ook het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi (kerstvolleybaltoernooi) is ontstaan.

Jan was een graag gezien persoon die altijd voor iedereen klaar stond en altijd bereid was te helpen of een luisterend oor had. 

De mededeling van zijn overlijden kwam dan ook hard aan binnen de dorpsgemeenschap van Klijndijk. Voor zijn inzet alom hebben wij spontaan besloten zijn naam aan de wisselbeker te verbinden van het straten volleybaltoernooi.  Wij hopen dat er nog jaren om de JAN WOERINGBOKAAL zal worden gestreden. 

Dit memorie over Jan Woering is in overleg met Klaassien vervaardigd.

De organisatie van dit toernooi ligt op dit moment in de handen van Jan van der Mark, Hoofdweg 21,  en Rianne Bos, De Pompstraat 24. Ruimschoots van tevoren  wordt dit toernooi aangekondigd in Plaotselijk Nijs.