Ijsvereniging “De Zietak”

IJsvereniging “de Zietak”

De ijsvereniging in ons dorp bestaat al sinds 24 februari 1940. Onze ijsbaan bevindt zich midden in het dorp, gelegen aan de Wanstraat. De vereniging heeft als hoofddoel iedereen in contact te brengen (op een veilige manier) met winterpret (ijsplezier). Zo organiseren wij ,als het weer het mogelijk maakt, schaats-, prikslee- en ijshockeywedstrijden. 

Elke derde zaterdagavond van de maand is er een dartscompetitie. 

Op oudejaarsdag verkoopt de ijsvereniging oliebollen en wordt er carbid geschoten.

Voor foto’s en nieuwtjes kunt U onze facebook pagina bekijken.

Wilt U lid worden of wilt U onze vereniging ondersteunen, dan kan dat bij de voorzitster van onze vereniging: 
Boukje Sluiter, Wanstraat 17, 7871PA Klijndijk.
Email: boukje.sluiter@gmail.com