Geschiedenis Plaotselijk Nijs

De geschiedenis van het Plaotselijk Nijs,

Het Plaotselijk Nijs is de naam van onze dorpskrant in Klijndijk. Het krantje komt 10 keer per jaar bij de bewoners van het gehele dorp gratis in de bus. Ook wordt aan de oudere dorpsgenoten, die verhuisd zijn naar het Woonwijkcentrum De Paasbergen te Odoorn een krantje gegeven. Het krantje heeft zijn diensten al bewezen gezien de oprichtingsdatum 10 januari 1969. Dit gebeurde op een vergadering van de ijsvereniging. Het krantje is altijd door vrijwilligers gemaakt en heeft altijd dezelfde standpunten vanaf de oprichting nageleefd. Inmiddels is in 2018 het 50 jarig jubileum gevierd met een speciale uitgave en een gezellige middag in Oes Hokkie. (Voor een terugblik  hierop zie de speciale jubileum uitgave)

Deze standpunten waren;

  1.  informatie over en voor wat leeft in ons dorp
  2.  partij- en vereniging onafhankelijk
  3. voor iedereen door iedereen
  4. de redactie beslist plaatsing kopij

Mede door deze krachtige standpunten is het Plaotselijk Nijs nog steeds enorm populair bij de bevolking. Met dank hiervoor aan de oprichters. Het krantje wordt draaiende gehouden door inkomsten van advertenties, waarvoor wij de adverteerders hartelijk bedanken.

De medewerkers vanaf het begin;

Deze mensen waren de grote animators achter de dorpskrant. Klaas Harms de beginner/opstarter.
Later overgenomen door Klaas Stam (17 jaar) en Gerrit Withaar, Withaar is gestopt door verhuizing.
Daarna kwam enige uitbreiding met Jan Woering in geheel 20 jaar en beëindigd door overlijden, en Rieks Homan al vanaf 1974 begaan met de krant tot zijn overlijden in 2015. In zijn laatste fase kwam Tineke van Wijk de redactie versterken. ( maart 2010 )

Na het overlijden van Jan Woering heeft Lieneke Meijer ons de helpende hand toegestoken. Helaas vertrokken Lieneke en Be naar Curacao. Hennie Westerink nam het secretariaat over van Lieneke. Na enige jaren verhuisde Hennie naar Sleen. Janny Snijders nam het over van Hennie in 2002. Janny nam na 10 jaar afscheid van de redactie door drukke werkzaamheden op hun bedrijf. Janny heeft altijd met veel enthousiasme aan het Plaotselijk Nijs gewerkt en heeft het krantje een behoorlijke facelift gegeven, dit kwam mede door de ontwikkelingen van de computer. Na het gezamelijke laatste nummer van 2011 nam Paula Oudshoorn het roer van Janny over in 2012.

In de loop der jaren is er wel heel wat veranderd door toedoen van de computer en kopiëerapparaten bij het tot stand brengen van het maandelijkse krantje. Wat echter niet wegneemt dat er menige uurtjes in gaan zitten.

De bezorging werd jaren gedaan door Roef Kuiper. Even ter vermelding Roef miste zijn rechter onderarm en verspreide de krantjes altijd lopende. Later werd dit door de jeugd overgenomen. Zij allen trotseerden weer en wind en kregen hiervoor een kleine vergoeding.

Dit zijn geweest; Freddy Homan, Harm Jan van Oosten, Ralf Alderlieste, Sandra de Jong, fam. van der Velds, fam. Katuin, Michel Zwiers, Jasper Pomp, fam. Exel, Twan Elting, Anniek Schutrups.  Sinds oktober 2015 zijn we overgegaan naar meerdere bezorgers. 

Na een oproep in de krant melden zich Ginus Ekkelkamp, Jan van der Mark, Gerie Coster, Erik Wellen, Roelof Martens, fam. Mittendorff en Tinus de Jong. 

In de Paasbergen was dhr. Klaas van der Veen de eerste bezorger daarna dhr. Frederiks en momenteel Jannie Brouwer-Ubels. 

De huidige bezorgers zijn, Sieger Wiffers, Jan van der Mark, Rita Kotterman, Erik Wellen, Roelof Martens, fam. Mittendorff en Tinus de Jong 

Mensen die in het verleden een grote bijdrage hebben geleverd aan de redactie, in de vorm van kopij aanlevering waren Henk van der Veen (interview) en Henk Willems (het weer). 

De huidige redactie bestaat zoals maandelijks valt te lezen uit, 

Tinus de Jong Vissertraat 21 penningmeester en sinds 1990 actief.

Tineke van Wijk Melkweg 31 correctie, sinds 20-03-2010.

Paula Oudshoorn de Deel 12 indeling/lay out sinds 2012

Jannie de Jong Visserstraat 21 laatste controle

Kopij voor de dorpskrant kunt u ten allertijde inleveren via het mail adres plaotselijknijs@gmail.com

Hopelijk zal de dorpskrant “ Plaotselijk Nijs “ nog vele jaren in zijn behoefte voorzien. Ook op de site van Dorpsbelang Klijndijk zijn de maandelijkse edities te volgen. Na enige jaren is gebleken dat dit een mooie aanvulling van informatie is voor belangstellenden.

Heeft u omtrent deze plaatsing op de site aanbevelingen, laat het ons weten.

Aangepast juni 2020.

Tinus de Jong.