55+ Soos

55+ Soos

Secretariaat
A.A. Drent, De Pompstraat 14, 7871  PV Klijndijk (tel. 0591-514045)
E-mail aadrent@ziggo.nl
Website www.klijndijk.info

Doel:
Bieden van gezellige en informatieve middagen voor mensen van 55 jaar en ouder afkomstig uit Klijndijk en omgeving 

Aantal leden 18

Activiteiten: Uitnodigen van een spreker/ster, organiseren van spelletjes, Kerstmiddag met een Kerstdiner.

2x per jaar hebben we een gezamenlijke middag met de Soos Odoorn, in oktober in Oes Hokkie in Klijndijk en in maart bij de Boshof in Odoorn

Het seizoen loopt van september tot en met mei, elke derde donderdag van de maand is er een Soos- bijeenkomst in Oes Hokkie

Vergadert: Het bestuur vergadert elke eerste maandag van de maand in Oes Hokkie

U BENT VAN HARTE WELKOM !!