4 mei comité

4 mei comité Valthe-Klijndijk

Het 4 mei comité Valthe-Klijndijk stelt zich ten doel de geschiedenis van het onderduikershol in het Valtherbos door te geven aan volgende generaties.

Het comité organiseert jaarlijks rond 4 mei de stille tocht naar het onderduikershol: in de even jaren vanuit Valthe en in de oneven jaren vanuit Klijndijk.

Tevens is het comité betrokken, samen met de plaatselijke dorpsverenigingen, bij de instandhouding van het Onderduikershol.
Ook verzorgt het comité excursies voor belangstellenden naar het monument.

Het Onderduikershol heeft in de oorlogsjaren onderdak geboden aan 16 onderduikers die de oorlog allemaal hebben overleefd. Bertus Zefat was de leider van een groep mensen, de Zefat-groep, die de onderduikers hebben geholpen. Bertus Zefat is door de bezetter en daarmee sympathiserende mensen doodgeschoten. 

Zie ook de website www.viermeivaltheklijndijk.nl