4 mei comité

4 mei comité Valthe-Klijndijk

Het 4 mei comité Valthe Klijndijk stelt zich ten doel de geschiedenis van het onderduikerhol in het Valtherbos door te geven aan met name de jeugd. Het comité organiseert de jaarlijkse stille tocht naar het onderduikerhol op de even-jaren vanuit Valthe en de oneven-jaren vanuit Klijndijk Ook regelt het comité de adoptieoverdracht van de groep 8 aan groep 7 van de basesschool. 

Tevens is het comité betrokken, samen met de plaatselijke dorpsverenigingen, bij de instandhouding van het onderduikerhol en verzorgt tevens excursies voor belangstellenden naar het monument.

Het onderduikerhol heeft in de oorlogsjaren onderdak geboden aan 16 onderduikers die de oorlog allemaal hebben overleeft. In tegenstelling tot Bertus Zefat de leider van de zgn. Zefatgroep, een groep mensen die de ondergedoken mensen hebben geholpen. Hij is door  met de bezetter sympathiserende mensen doodgeschoten.                            

Viermeivaltheklijndijk.nl